Okres dojrzewania może być bardzo skomplikowanym czasem, szczególnie dla rodziców, ponieważ nastolatkowie przechodzą przez nowe sytuacje i doświadczenia, które mogą powodować zamieszanie i wewnętrzne pytania o to, kim są i jaki jest ich sens istnienia. Istotne jest, aby nastolatek miał dobre poczucie własnej wartości, ponieważ pozwoli mu to na stawienie czoła przeszkodom, które może napotkać na tym etapie, a także na lepszy samorozwój, w związku z budowaniem swojej osobowości.

Jeśli mamy w domu nastolatka lub znamy takiego, wiemy jak trudne może być obcowanie z nim i zrozumienie tego, co myśli lub jak się czuje, ponieważ okres dojrzewania to etap charakteryzujący się zagubieniem i pewnym buntem, który jest niczym innym jak brakiem zrozumienia ze strony dorosłych dla nowych potrzeb nastolatka. Na przykład chęć tworzenia części grupy, podejmowanie nowych obowiązków lub sytuacji, które są dla nich nieznane, poszukiwanie i konstruowanie swojej osobowości, indywidualnego sposobu bycia, który pozwala odróżnić się od innych jako osoba.

Bycie nastolatkiem to etap rozwoju człowieka, który pełni rolę wstępu do samodzielności osobistej. Występuje po dzieciństwie, a przed dorosłością, czyli między 10 a 19 rokiem życia – wynika z danych WHO (Światowej Organizacji Zdrowia).

Okres przed dojrzewaniem (10 – 12 lat)

W tej fazie nastolatek dużo myśli o swoim wyglądzie fizycznym, zaczyna badać swoje relacje z rodzicami i ma potrzebę komunikowania się z nimi. Zaczyna też przechodzić poważne zmiany fizyczne, stając się bardziej świadomym swoich potrzeb i zaczyna zajmować krytyczne stanowisko wobec pewnych punktów widzenia. Nie wiesz jak wychowywać nastolatka? Sprawdź te porady!

Wczesne dorastanie (13 – 14 lat)

W tej fazie nastolatek jest bardzo zainteresowany swoim środowiskiem społecznym, a mniej rodziną. Interesuje się tym, jak jest postrzegany przez swój krąg przyjaciół lub rówieśników, stając się bardziej zainteresowany płcią przeciwną. i autonomiczni, kwestionują sens życia i to, czy są wartościowi i ważni dla innych.

Średni okres dojrzewania (14 – 16 lat)

W tej fazie nastolatek ma potrzebę zapewnienia sobie atrakcyjności seksualnej i społecznej przed innymi, zwłaszcza wśród grupy przyjaciół, ponieważ będą oni wpływać na jego tożsamość osobistą, zaczyna mieć impulsy seksualne, szuka partnera, aby lepiej zrozumieć swoją seksualność, autonomię i niezależność. Posiadają umiejętność sytuowania się w otaczającym świecie jako indywidualna osoba posiadająca uczucia i potrzeby.