Erozja jest procesem tworzenia się rzeźby terenu i może być spowodowana przez wiatr, wodę lub inne czynniki. W szczególności nadmorskie rzeźby terenu, które widzimy spacerując po plaży, powstają głównie w wyniku erozji morskiej, czyli działania wody morskiej. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym ciekawym procesie erozyjnym, przeczytaj ten artykuł, gdzie znajdziesz wszystko, co musisz wiedzieć o tym, czym jest erozja morska.

Co to jest erozja morska i jej charakterystyka

Zacznijmy od wyjaśnienia, czym jest erozja morska. Możemy powiedzieć, że jest to ciągłe ścieranie się linii brzegowej, a także usuwanie osadów, spowodowane głównie działaniem fal i prądów morskich, a w mniejszym stopniu przypływów i fauny morskiej. Erozję morską możesz zaobserwować w Darłówku. Newsy na temat tej miejscowości dostępne są w https://darlowko24.pl

Niektóre z cech erozji morskiej są następujące:

  • Zjawisko to występuje zarówno w skałach jak i w piasku.
  • Tempo erozji zależy od ilości skał występujących na brzegu. Im mniejsza ilość skał, tym szybszy proces erozji.
  • Duże formacje skalne nie są jednorodne, ale mają bardziej miękkie obszary skalne. Na terenach o bardziej miękkich skałach erozja może być bardziej intensywna, dając początek różnym formacjom erozji morskiej.

Jak powstaje erozja morska?

Jak wspomniano w poprzednim rozdziale, erozja morska jest spowodowana głównie działaniem fal i prądów oceanicznych. W ten sposób dochodzi do erozji morskiej:

Fale

Fale są potężną siłą, która powoduje erozję morza poprzez degradację wybrzeża, a ich siła może się potroić podczas sztormów. Składają się one z dwóch ruchów: pierwszego, konstruktywnego, w którym fala wznosi się i uderza w brzeg, degradując go. Drugi, to ruch ustępujący, w którym fala cofa się i przenosi osady. Chociaż fale stale degradują brzegi, modyfikacje erozyjne trwają tysiące lat.

Prądy oceaniczne

Głównym efektem działania prądów oceanicznych jest zmywanie osadów. Gdy fala cofa się, wytwarza prąd denny, czyli ruch w kierunku prostopadłym do prądu fali, w którym przenosi osady z dala od brzegu. Ponadto prądy mogą występować w kierunku równoległym, gdy fale uderzają ukośnie do brzegu.